עיצוב פוסטרים מאויירים

Alexander Beer

■  עיצוב פוסטרים מאויירים

"בירה אלכסנדר" היא מבשלת בוטיק ישראלית המזוהה בלוגו של צב עם כנפיים.
הפוסטרים עוצבו בהשראת הצב ובפעולות שונות הקשורות לבירה: פוסטר המראה צב "גבר" ששותה בירה ויושב על חבית, "צב-חסידה" שמביא בירות לעולם במקום ילדים וצב מבשל עם האלמנטים והמרכיבים המייחדים את בירה אלכסנדר.

נעשה במסגרת הלימודים