מיתוג לעובדת סוציאלית

תרפא

■  בחירת שם העסק
■  עיצוב לוגו
■  עיצוב כרטיס ביקור
■  עיצוב ניירת משרדית

תרפא הוא היפוך אותיות שמה של העובדת הסוציאלית – אפרת.
המיתוג מאופיין בצבעים שלווים המעבירים את האווירה של ריפוי הלב והנפש ע"י שיחות ועזרה של העובדת הסוציאלית, לכן האות "פ" בלוגו מכילה לב.