מיתוג ערוצי טלוויזיה חדשים

Partner TV

+FOOD
+TRAVEL
+HEALTH

■  בניית שפה גרפית
■  עיצוב לוגואים
■  עיצוב שקופיות למסך

■  עיצוב חוברת מתכונים שבועית דיגיטלית
■  עיצוב באנרים לקידום חוברות המתכונים 
■  עיצוב פליירים לטיולים שבועיים

מיתוג שלושה ערוצי טלוויזיה חדשים לחברת הטלוויזיה של פרטנר:
+FOOD+, HEALTH+, TRAVEL
מיתוג הערוצים נעשה לכל ערוץ בפני עצמו עם הצבעים המתאימים לו תוך יצירת שפה משותפת לשלושתם.

נעשה במסגרת עבודתי בחברת הטלוויזיה "ענני תקשורת"