עיצוב פוסטרים ל"בירה אלכסנדר"

"בירה אלכסנדר" היא מבשלת בוטיק ישראלית המזוהה בלוגו של הצב עם הכנפיים.
הפוסטרים עוצבו בצורה איורית ובהשארת הצב בפעולות שונות שלו הקשורות לבירה.

עיצוב פוסטר המראה צב "גבר" ששותה בירה ויושב על חבית, "צב-חסידה" שמביא בירות לעולם במקום ילדים וצב מבשל עם האלמנטים והמרכיבים המייחדים את בירה אלכסנדר.