קאבר-שדרות2

עיצוב מוצרים שונים לעיריית שדרות

נעשה במסגרת עבודתי במשרד הפרסום A-TEAM 

מיתוג ועיצוב מוצרים לפסטיבל לייב 2019

עיצוב מודעות למידעיר קיץ 2019