קאבר-שדרות

עיצוב פליירים שונים לעיריית אור יהודה

נעשה במסגרת עבודתי במשרד הפרסום A-TEAM