מיתוג לעובדת סוציאלית "תרפא"

תרפא הוא היפוך אותיות שמה של העובדת הסוציאלית – אפרת.
המיתוג מאופיין בצבעים שלווים המעבירים את האווירה של ריפוי הלב והנפש ע"י שיחות ועזרה של העובדת הסוציאלית,
לכן באות "פ" בלוגו ישנו גם לב.

בחירת שם העסק, עיצוב לוגו, כרטיס ביקור, ניירת משרדית, יומן ביקורים, חשבונית מס וחותמת.